hökmranlıq

hökmranlıq
is.
1. Hakimiyyət, diktatura. Siyasi hökmranlıq. Hökmranlıq etmək – hakimiyyət sürmək, hakimiyyət başında durmaq. <Hüsnübəyimin:> Belə də iş olar? Çoban qızı gəlib bizim üstümüzə hökmranlıq eləsin? İ. Məlikzadə. // məc. Ağalıq etmək, hökm sürmək. <Ağabəy> qardaşı Baxış bəy kimi hökmranlıq eləmək arzusunda da deyildi. Ə. Abasov.
2. məc. Hökm sürmə, hökmfərma olma. Küləyin hökmranlığı.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • ağalıq — is. 1. Hakimiyyət, hökmranlıq. // Böyüklük, başçılıq. Ağalıq etmək – hakimiyyət sürmək, hökmranlıq etmək. Hər əli silah tutan aləmə ağalıq etmək istəyirdi. M. C.. // Üstünlük, nüfuz. 2. köhn. Ağaya (bəyə, mülkədara) məxsus mülk, ev, su, meşə,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • allahlıq — is. məc. dan. Hökmranlıq, hakimlik, özbaşınalıq. <Safo:> Bu gödək adamlar da gündə üç dəfə allahlıq iddiasına düşürlər. S. R.. Allahlıq etmək – hökmranlıq etmək, hökm sürmək, başlıbaşınalıq etmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • girü dar — f. 1) hökmranlıq, hakimiyyət; 2) çarpışma, əlləşmə; 3) cah calal, təmtəraq; 4) tərəddüd, qətiyyətsizlik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • mələkut — ə. 1) hökmranlıq, padşahlıq; 2) məlaikələr dünyası, ruhlar aləmi …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • şahi — f. 1) şaha aid; şahanə; 2) şahlıq, hökmranlıq; 3) keçmişdə: İranda və Azərbaycanda pul vahidi beş qəpiklik mis pul …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • baş — is. 1. İnsan bədəninin kəllə və sifətdən ibarət olan yuxarı hissəsi. İri baş. Onun başı ilə bədəni arasında tənasüb yoxdur. – Baş bədənin tacıdır, gözlər onun daş qaşı. (Ata. sözü). // Heyvan bədəninin beyin olan yuxarı və ya ön hissəsi. Toğlular …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bəylik — köhn. 1. sif. Bəyə məxsus, bəyə mənsub. Bəylik mülk. 2. is. məc. Ağalıq, hökmranlıq. Bəyliyi başarmadın, canın çıxsın belə gəz. (Məsəl). Müctəhid və şeyxülislamların cövlanı idi və xəlvət dərədə növ növ tülkülərin bəyliyi idi. C. M.. // məc.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cahangir — is. <fars.> 1. Dünyanı istila edən, dünyanı tutan, ölkələr fəth edən; imperialist. <Elxan:> Mən üzümə bir din qalxanı çəkib cahangirlərin cəlladlığını qəbul edə bilmərəm. C. C.. Cahangirlər bir daha güvənməsin özünə; Sarsıdacaq onları …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hakim — is. <ər.> 1. hüq. Məhkəmə orqanlarında baxılan iş haqqında hökm və ya qərar çıxaran vəzifəli şəxs. Xalq hakimi. – Elə bil Zeynal çox xətrini istədiyi bir adamın yox, hakimin suallarına cavab verirdi. B. Bayramov. 2. idm. Oyunda, yarışda… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hakimiyyət — is. İdarə etmək hüququ, siyasi hökmranlıq. Hakimiyyətin ilk illəri. Hakimiyyəti ələ keçirmə. Hakimiyyət başına gəlmək. – <Abbas:> Mən də buna qarşı üsyan elədim, ey Afşin, çünki gördüm ki, hakimiyyətin məhvəri türk qoşun başçılarından… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”